Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl)

8.3.2012 | Monika Kovačková | Legislativa | Komentářů 0 |

Darovací smlouva může obsahovat mnohá úskalí, kvůli kterým se může akt obdarování stát skutečně nepříjemnou záležitostí. Nutným zlem je proces zařizování a papírování při převodu vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí. Dále musíte počítat s uhrazením tzv. darovací daně, což je zákonem stanovené procento z hodnoty věcí, které se může pohybovat v rozmezí od 7 do 40%. V případě nemovitostí mohou některé dary přinášet více starostí než radostí, proto je dobré vědět, že existuje právo dar vrátit, popřípadě i právo požadovat navrácení daru. Důležité je také znát základní podobu darovací smlouvy, aby pro vás její uzavření bylo snadné a přehledné.

Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Specifika darovací smlouvy

V darovací smlouvě musí být především uvedeno jméno, adresa trvalého bydliště a rodné číslo dárce i obdarovaného. Dále smlouva uvádí k jakému datu nabývá právní účinnosti a více specifikuje dar. Smlouva by měla obsahovat informace, o jaký druh nemovitosti se jedná, a uvádět lokalitu nemovitosti. Uvedena by měla být i adresa katastrálního úřadu, pod který daná nemovitost spadá, a číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsaná. Přílohou darovací smlouvy je i výpis z katastru nemovitostí.

 

Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl), fotka

 

Smlouva tak fakticky i právně potvrzuje, že dárce daruje nemovitost do vlastnictví obdarovaného a ten ji jako dar přijímá. Důležité je prohlášení, že dárce seznámil obdarovaného se stavem nemovitosti včetně součástí a příslušenství, přičemž obdarovaný prohlašuje, že je mu stav nemovitosti znám.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a její účastníci jsou tímto dnem vázáni svými projevy. Obdarovaný nabývá vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podávají účastníci darovací smlouvy u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu.

Smlouva se vyhotovuje ve více stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po jednom, dva stejnopisy jsou určeny pro daný katastrální úřad a další dva putují na příslušný finanční úřad jako přílohy přiznání k dani z převodu za nemovitost.

Dále následuje prohlášení, že účastníci se smlouvou bez výhrad souhlasí a že je smlouva sepsána podle jejich svobodné vůle, přičemž je toto prohlášení potvrzeno vlastnoručními podpisy. Součástí je také uvedení data a místa podepsání smlouvy.

 

Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl), fotka

 

Věčné břemeno

Nejen vysoká darovací daň či chátrající nemovitost mohou obdarovaného zaskočit. Poměrně často je součástí darovací smlouvy tzv. osobní věcné břemeno, jenž má nejčastěji formu práva doživotního užívání. Věcné břemeno není děditelné, nýbrž zaniká smrtí toho, kdo danou nemovitost užívá. Pokud se věcné břemeno týká užívání nemovitosti k bydlení, souvisí s ním právo umožnit bydlení všem příbuzným v přímé řadě. Tato součást darovací smlouvy však znemožňuje nemovitost nebo její část najmout. Věcné břemeno je třeba v darovací smlouvě specifikovat, především to, zda se jedná o právo úplatné či bezúplatné a v případě úplaty je nutné uvést její výši. Oprávněný z věcného břemene se může podílet na nákladech a opravách nemovitosti, což by mělo být ve smlouvě také upřesněno.

 

Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl), fotka

 

Autor: Monika Kovačková

 

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 2


Související odkazy a zdroje informací

Diskuze

Článek Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (2. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Desátý veletrh FOR BIKES předvede jízdu ve velkém stylu, Hyperbydleni.cz

Desátý veletrh FOR BIK...

20.03.2019

Jubilejní ročník veletrhu FOR BIKES chystá pro...

Veletrhy - foto, Jaké novinky a trendy sezóny 2019 představí FOR HABITAT?, Hyperbydleni.cz

Jaké novinky a trendy ...

15.03.2019

Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí FOR...

Veletrhy - foto, Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti, Hyperbydleni.cz

Veletrh STŘECHY PRAHA ...

14.03.2019

Největší počet návštěvníků v historii, přes 25...

Veletrhy - foto, Ekologická a zdravá domácnost. I ta bude tématem Festivalu Evolution, Hyperbydleni.cz

Ekologická a zdravá do...

07.03.2019

Jak si představujete ekologickou domácnost? Je...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo