Aby vás rozpočet nepřekvapil – 2. část

21.8.2007 | Martin Matoušek | Realitní trh | Komentářů 0 |

Nejpřesnějším stanovením ceny je položkový rozpočet stavby. Je nejobsáhlejším vyjádření jak se ceně co nejvíce přiblížit. Je však nutné říci, že položkový rozpočet také není zdarma. Před zadáním rozpočtu nebo vyžádáním rozpočtu jako nabídky pro stavbu, je dobré si se zpracovatelem vyjasnit co bude a co nebude rozpočet obsahovat.

Aby vás rozpočet nepřekvapil – 2. část - foto, Hyperbydleni.cz

Položka po položce


Položkový rozpočet stavby je jeden z nejdůležitějších dokumentů stavby. Na základě tohoto dokumentu je stavba prováděna a fakturována. Jednotlivé ceny položek rozpočtu jsou určujícími pro stanovení ceny fakturační v návaznosti na množství provedených prací. Součástí tohoto rozpočtu je i výkaz výměr. Ten přesně udává na základě projektové dokumentace množství jednotlivých položek stavebních prací, to znamená, že udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství. Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu či kalkulace. Pro každou jednotlivou položku rozpočtu je nutno specifikovat přesné množství, tedy „vytáhnout“ tyto údaje z projektové dokumentace. Tato činnost je časově poměrně náročná a rovněž závislá na kvalitě projektové dokumentace a fotodokumentaci.

Stavba pod drobnohledem


Rozpočet nemusí nutně vykazovat každou lištu, každý šroubek, ale neměl by se odehrávat v širokých pojmech. Je běžné, že se v rozpočtech neuvádí zařizovací předměty (vany, umývadla, WC mísy a další ) obklady, dlažby, podlahové povrchy (koberce, parkety), svítidla, přepínače a zásuvky. U těchto položek se většinou ponechává na investorovi aby si vybral na trhu, jelikož nabídka je opravdu široká a ceny různé. Proto je vždy třeba zvážit, zda zařízení domu bude standardní, mírně nadstandardní nebo zcela nadstandardní. U cen obkladů, dlažeb a podlahových povrchů je dobré stanovit si předem mezní cenu za jeden metr čtvereční. Má to své určité opodstatnění. Například koupelna je malá místnost, ale bude-li vybavena standardně, může se její cena pohybovat okolo 70 tisíc korun. Avšak v nadstandardním vybavení může tatáž koupelna stát až 400 tisíc Kč.

Když je rozpočet slepý


Rozpočty slepé jsou soupisem prací, doplněným o výkazy výměrů. Dokumentace pro zadání stavby obsahují slepé rozpočty jako nedílnou součást, bez níž nejsou kompletní. Slepé rozpočty ruka v ruce s výkazem výměr vymezují druh, jakost a také i množství investorem požadovaných prací, dodávek a participovaných služeb potřebných ke zhotovení stavby. Soupis prací je soupisem položek jednotlivých prováděných nebo plánovaných prací, dodávek a také služeb, potřebných k úplnému zhotovení stavby, nebo některé z její části. Soupis prací jednoznačně vymezuje druh a kvalitu prací skrze popisy položek. Podkladem pro zhotovení soupisu položek jsou technické specifikace stavby včetně technických a uživatelských standardů stavby a standardní obecně platný třídník. Soupis prací se zpracovává ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci vaší stavby. Kromě soupisu prací a služeb pro kompletní stavební úpravy obsahuje soupis prací také položky prací, dodávek a služeb, které nejsou trvalou součástí stavby, avšak jsou nezbytné pro zahájení a dokončení stavebního díla - tedy všeobecné konstrukce a práce. Rozsah položek, které nejsou trvalou součástí stavby a jsou přitom součástí soupisu prací, je projednán a odsouhlasen zadavatelem stavby a také projektantem.

Vyhraj a nabídni


Nabídkové rozpočty jsou zpracovány uchazečem o zakázku a nebo dodavatelem (zhotovitelem) stavby. Podkladem pro nabídkové rozpočty jsou slepé rozpočty, projektová dokumentace a také i dodací podmínky, uvedené v Obchodních podmínkách - všechny podklady směrují k stanovení celkové ceny díla. Zpracovaná nabídka s nabídkovým rozpočtem v tomhle případě musí být úplná a korektní. V případě vašeho zájmu je možné provézt průzkum trhu a zpracování vyhodnocení jednotlivých nabídkových rozpočtů příslušných stavebních firem. Tato procedura obnáší rozmnožení projektové dokumentace, vypracování slepého rozpočtu a jejich rozeslání stavebním firmám. Po jejich oslovení a získaní položkových rozpočtů následuje vyhodnocování a závěrečná správa, která vám bude rádcem při výběru té z firem, jenž vaše nové bydlení postaví za nejrozumnější cenu. Ale pozor i zde buďte ve střehu. Tvorba cen je u každé firmy jiná a má jinou výstupní podobu. Pokud získáte pět nabídek, ani jedna nemusí být stejná a je problém se v nich orientovat. Doporučujeme proto nechat si vytvořit rozpočet stavby od nezávislého rozpočtáře a tento bez cen předložit každé firmě k ocenění. Získáte tak několik rozpočtů stejných a můžete porovnávat položku po položce. Sice vás takový slepý rozpočet bude něco stát, ale cena je neporovnatelně nižší, než případný prodělek na stavbě. A nyní něco k porovnání cen. Letitá praxe odborníků říká, že ze hry se vyřazují nabídky nejvyšší a nejnižší. Nejnižší nabídka je ve většině případů podbízivá a po podepsání smlouvy a zahájení stavby začne tlak na její zvýšení. Nejvyšší nabídka většinou skrývá nadměrný zisk a přesto může firma v průběhu stavby tlačit na její zvýšení. Počítejte s tím, že v průběhu se cena i u dobře připravené stavby může změnit o 3 % směrem vzhůru, u špatně připravené až o 15 procent.

Aby vás rozpočet nepřekvapil – 2. část - foto, Hyperbydleni.cz

Smlouva nakonec


Pro vypracování, vypoložkování a propočítání celkové ceny díla je podkladem ustanovení Smlouvy o dílo. Celková cena díla je tudíž suma, zahrnující cenu z nabídkového rozpočtu, doplněnou o požadované položky a úpravy ve smyslu smluvních Obchodních podmínek, a to včetně DPH. Celková cena díla tedy představuje finální krok, jenž vás dělí od zahájení stavebních prací na vašem novém bydlení. Nepodepsat smlouvu na stavbu a řídit se možností, že i ústní smlouva je smlouva, je kopání vlastního hrobu. Každá smlouva má své zákonitosti a úskalí, které objevit je velmi nesnadné. Zde je lépe ponechat vše na odborníkovi od A do Z. Stačí totiž, aby se do smlouvy vloudila jen jedna chyba a pak se už mohou dít věci mimo vaše chápání. Ale jen na okraj, smlouva na jednu stranu opravdu nebudí dobrý dojem.

Důležitý stavební dozor


Každá firma se chová jinak, ale některé její postupy jsou dány právními předpisy. Pokud je na stavbě nepořádek, je to věc majitele firmy a jeho stavbyvedoucího, ale pokud není veden stavební deník, je to na pováženou. Proto požadujte vedení stavebního deníku i když se majitel firmy netváří zrovna nadšeně. Je to právní doklad o průběhu stavby. Pokud si nejste zcela jisti svými vědomostmi ve stavebnictví, je lépe najmout si na dobu stavby technický dozor. Nemusí to být ani člověk se stavebním vzděláním, ale je to ku prospěchu věci. Osobu pověřenou technickým dozorem ustanovíte ve smlouvě. Ta vás pak zastupuje po celou dobu v jednání s dodavatelem stavby, kontroluje jeho práci a provádí zápisy do stavebního deníku, atd. Zde ovšem narážíme na problém, že technický dozor musíte platit. Souhlasíme v plném rozsahu, ale z vlastní zkušenosti víme, že se taková osoba na stavbě vyplatí. Může vám ušetřit velké množství peněz. Nejen při samotné stavbě, ale také v budoucnu, kdy se mohou projevit skryté vady, které by jste sami neobjevili. Odstranění takových vad po záruce může stavbu v budoucnu řádně prodražit.


text: Martin Matoušek,

foto: archivDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 9

Diskuze

Článek Aby vás rozpočet nepřekvapil – 2. část zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »